شوک نفتی در دوران مدیریت ژنرال بیژن/ وقتی شیخ الوزرای دولت خاطرات تلخ اصلاحات را تکرار می‌کند

فوق محرمانه!؛ چگونه بدون هیچ نرم‌افزاری یک فولدر واقعا مخفی و پنهان در ویندوز بسازیم
آذر ۳۰, ۱۳۹۴
طراحی تراشه‌های جدید با الهام از آسمان‌خراش‌ها توسط محقق ایرانی
آذر ۳۰, ۱۳۹۴

شوک نفتی در دوران مدیریت ژنرال بیژن/ وقتی شیخ الوزرای دولت خاطرات تلخ اصلاحات را تکرار می‌کند


Warning: DOMDocument::importNode(): ID newstxtActLink already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtInfoPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtInfoPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtInfoPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

شوک نفتی در دوران مدیریت ژنرال بیژن/ وقتی شیخ الوزرای دولت خاطرات تلخ اصلاحات را تکرار می‌کند

نسخه چاپی  شوک نفتی در دوران مدیریت ژنرال بیژن/ وقتی شیخ الوزرای دولت خاطرات تلخ اصلاحات را تکرار می‌کند printارسال به دوستان  شوک نفتی در دوران مدیریت ژنرال بیژن/ وقتی شیخ الوزرای دولت خاطرات تلخ اصلاحات را تکرار می‌کند email

شوک نفتی در دوران مدیریت ژنرال بیژن/ وقتی شیخ الوزرای دولت خاطرات تلخ اصلاحات را تکرار می‌کند short url iconhttp://fna.ir/9RUPYM

شوک نفتی در دوران مدیریت ژنرال بیژن/ وقتی شیخ الوزرای دولت خاطرات تلخ اصلاحات را تکرار می‌کند short url hint iconکپی

آدرس مورد نظر کپی شد

طلای سیاه مس شد

شوک نفتی در دوران مدیریت ژنرال بیژن/ وقتی شیخ الوزرای دولت خاطرات تلخ اصلاحات را تکرار می‌کند

کاهش عجیب قیمت نفت در دوران مدیریت زنگنه به صورتی رخ داده است که حتی تعجب اعضای کابینه یازدهم را برانگیخته است.

خبرگزاری فارس: شوک نفتی در دوران مدیریت ژنرال بیژن/ وقتی شیخ الوزرای دولت خاطرات تلخ اصلاحات را تکرار می‌کند  شوک نفتی در دوران مدیریت ژنرال بیژن/ وقتی شیخ الوزرای دولت خاطرات تلخ اصلاحات را تکرار می‌کند 13940318000712 PhotoA

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از مرصاد، برای اقتصاد ایران که به نوعی وابستگی قابل توجهی به نفت دارد، پایین آمدن قیمت این ماده ارزشمند وحشتی است که ادامه آن می تواند برای برخی از فعالان اقتصادی کابوس وار معنا شود. با این وجود روند نزولی قیمت نفت در ماه های اخیر نشان می دهد که این وضعیت در حال تبدیل شدن به واقعیت است.

 

از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تا امروز که بیش از ۲ سال از عمر آن می گذرد  قیمت نفت هر روز با کاهش چمشگیری روبرو بوده و این مسئله به گونه ای ادامه یافته که قیمت هر بشکه آن در مرز ۳۸ تا ۴۰ دلار نوسان دارد.

 

کاهش نزدیک به ۱۰۰ دلاری قیمت طلای سیاه در حالی در دولت یازدهم صورت گرفته است که به نظر می رسید این دولت حساب ویژه ای روی فروش نفت باز کرده بود. گویا هیچ کس در درون دولت این پیش بینی را نمی کرد که با ورود وزیر ۶۳ ساله کابوس کاهش قیمت نفت بار دیگر برای ایران تکرار شود اما آنچه که رخ داد خلاف آنچه بود که تدبیر و امیدی ها فکرش را می کردند.

 

فلش بک(۱) زنگنه: گروهبان‌ها جای خود را به ژنرال‌ها بدهند!

 

پنجم تیرماه سال ۹۲ وزیر نفت دوران اصلاحات در مصاحبه ای جنجال بر انگیز اعلام کرد که “باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند”.(۱)

 

زنگنه که امروز نیز وزیر نفت دولت یازدهم است، گفته بود: “افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ای و کار بلد باشند”.

وی در آن زمان که هنوز به عنوان وزیر نفت انتخاب نشده بود، گفت: فردی که قرار است برای سمت وزارت نفت انتخاب شود باید مدیر ارشدی باشد که بتواند علاوه بر داشتن فهم و توان اجرایی خوب، فهم سیاسی هم داشته باشد.

 

فلش بک(۲) دفاع تمام قد روحانی از زنگنه: بی تردید زنگنه جزء بهترین​ها هستند

 

حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در جریان دفاع از زنگنه در مجلس گفته بود: برای این وزارتخانه من با خیلی از افراد مشورت کردم. هم از مسئولان مختلف این وزارتخانه و هم با خود ایشان که دو نفر دیگر را برای وزارت پیشنهاد دادند. اما همان دو نفر گفتند که زنگنه بهترین گزینه برای وزارت نفت است. از زمان شورای عالی امنیت ملی با ایشان همکار بودم. برخی رسانه​ها ایرادی در این زمینه گرفته اند. نویسنده آن نامه که به بنده نسبت می​دهند، خودم هستم. آن موضوع ربطی به صلاحیت ایشان ندارد.(۲)

وی افزود: وزارت نفت نیازمند دیپلماسی گسترده​ای است و بی تردید زنگنه جزء بهترین​ها هستند و به تعبیری بهترین است که می تواند در این شرایط حساس این مسئولیت را بپذیرد. آشنایی من با او از زمان جبهه​های جنگ است. او در وزارتخانه​های مختلف مسئولیت داشته است.

 

جهانگیری: باور نمی کردیم قیمت نفت کمتر از ۶۰ دلار شود

 

با وجود صحبت های رئیس دولت یازدهم و اعتماد به نفس زنگنه در زمان آغاز به کار خود در وزارت نفت به نظر می رسد که کاهش نزدیک به ۱۰۰ دلاری قیمت نفت به نوعی برای مدیران این دولت نیز شوک آور بوده است.

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که با تعجب از قیمت نفت، در این خصوص گفته است: هیچ‌گاه باور نمی‌کردیم قیمت نفت از ۶۰ دلار پایین‌تر بیاید این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت امروز به حدود ۳۰ دلار رسیده است.(۳)

 

تکرار خاطرات تلخ حراج نفت در دوران اصلاحات

 

شیب ۱۰۰ دلاری قیمت نفت در دولت یازدهم در شرایطی رونمایی شده است، که این مسئله نیز در دولت اصلاحات و در زمان حضور زنگنه در وزارت نفت نیز نمود ویژه ای داشت.

 

گویا مدیریت قیمت نفت در دوران مدیریت زنگنه کم اهمیت ترین موضوعی است که به آن توجه می شود و تنها موضوعی که اهمیت دارد، قرار گرفتن ژنرال ها در وزارت نفت است.

 

———————————-

*یک اصطلاح سینمایی و به معنای برگشت به زمان گذشته

(۱) زنگنه: گروهبان‌ها جای خود را به ژنرال‌ها بدهند! – خبرگزاری ایسنا

(۲) دفاع تمام قد روحانی از زنگنه – سایت الف

(۳) جهانگیری در نشست مدیران جهادکشاورزی- ایسنا

 

انتهای پیام/

شوک نفتی در دوران مدیریت ژنرال بیژن/ وقتی شیخ الوزرای دولت خاطرات تلخ اصلاحات را تکرار می‌کند short url iconhttp://fna.ir/9RUPYM

شوک نفتی در دوران مدیریت ژنرال بیژن/ وقتی شیخ الوزرای دولت خاطرات تلخ اصلاحات را تکرار می‌کند tele nt

شوک نفتی در دوران مدیریت ژنرال بیژن/ وقتی شیخ الوزرای دولت خاطرات تلخ اصلاحات را تکرار می‌کند p 89EKCgBk8MZdE
منبع : Fars News Agency
کلمات کلیدی : طراحی سایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.