واکنش ۲ نماینده مجلس به تک‌خوانی خواننده زن در اپرای عاشورا

نباید پاسخگویی دولت عربستان به فراموشی سپرده شود/ فشار به سعودی‌ها بیشتر شود
مهر ۲۹, ۱۳۹۴
عصای موسی(ع) باطل‌السحر برجام!
مهر ۳۰, ۱۳۹۴

واکنش ۲ نماینده مجلس به تک‌خوانی خواننده زن در اپرای عاشورا


Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtInfoPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtInfoPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

Warning: DOMDocument::importNode(): ID nwstxtBodyPane already defined in /home/araallir/public_html/arawebco.ir/ara-content/plugins/premium-seo-pack/lib/scripts/php-query/php-query.php on line 591

واکنش ۲ نماینده مجلس به تک‌خوانی خواننده زن در اپرای عاشورا

نسخه چاپی  واکنش ۲ نماینده مجلس به تک‌خوانی خواننده زن در اپرای عاشورا printارسال به دوستان  واکنش ۲ نماینده مجلس به تک‌خوانی خواننده زن در اپرای عاشورا email

واکنش ۲ نماینده مجلس به تک‌خوانی خواننده زن در اپرای عاشورا

محمدعلی اسفنانی با اشاره به اقدام وزارت ارشاد در خصوص ارائه مجوز به اجرای اپرای عاشورایی و تک خوانی خواننده زن در آن اظهار داشت: دادن مجوزهایی که با شعائر اسلامی در تضاد است طبق قانون مجازات اسلامی قابلیت پیگرد قانونی دارد.

خبرگزاری فارس: واکنش ۲ نماینده مجلس به تک‌خوانی خواننده زن در اپرای عاشورا  واکنش ۲ نماینده مجلس به تک‌خوانی خواننده زن در اپرای عاشورا 13940726000446 PhotoA

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از میزان، اجرای «اپرای عاشورا» که یکی از تازه‌ترین آثار ارکستر سمفونیک تهران است با آوازخوانی شبیه تک‌خوانی خواننده زن این گروه، به حرمت‌شکنی در روزهای محرم‌الحرام منجر شد.

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان و مدیریت هنری علی رهبری در تالار وحدت از ۲۴ مهرماه همزمان با شب اول محرم آغاز شده و تا ۳۰ مهرماه به مدت ۶ شب ادامه خواهد داشت. تحقیق و بازآفرینی متن اپرای عاشورا توسط بهروز غریب پور و آهنگسازی آن توسط بهزاد عبدی انجام شده و هر شب از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

 

* آلیا: وقتی دیدند نمایندگان به تک‌خوانی زنان معترضند دست به یارگیری در مجلس زدند

 

فاطمه آلیا، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به وقوع تک خوانی در اپرای عاشورا گفت: این اپرا از شب سوم ماه محرم آغاز شده و اعلام شد که به مدت یک ماه در تالار فردوسی (مقابل تالار وحدت) ادامه خواهد داشت.

 

وی افزود: اطلاعات و اظهارات کسانی که در این اپرا شرکت کرده اند حاکی از این است که در آنجا تک خوانی زن رخ داده و فیلم این رخداد نیز در برخی از سایت ها و خبرگزاری ها منتشر شده است.

 

این نماینده مجلس اظهار کرد: آنچه در این فیلم دیده می شود آن است که یک ارکستر سمفونی همراه با تک خوانی یک زن در حضور آقایان درباره امام حسین و عاشورا در جریان است.

 

آلیا تاکید کرد: این خانم در حالی تک خوانی می کند که یک آقا او را به صورت دکلمه خوانی همراهی می کند.

 

وی تصریح کرد: پس از انتشار این اطلاعات یک تکذیبیه صادر شده و توجیه شد که این تک خوانی در زمان تمرین رخ داده است!

 

این نماینده مجلس افزود: باید در پاسخ به این توجیه گفت که تمرین یا غیر تمرین هیچ تفاوتی ندارد، زمانی که این مسئله به لحاظ احکام شرعی حرام است آوردن چنین توجیهاتی عذر بدتر از گناه است.

 

آلیا اظهار کرد: مطرح کردن چنین توجیهی کلاه شرعی است، درحالی که این اتفاق در زمان تمرین هم رخ نداده است!

 

وی تاکید کرد: نمی توان آموزه های دینی و پیام های درست را از راه نادرست ترویج کرد، این دقیقا مشابه مسجد ضرار است و ادامه این راه ممکن است خدای ناکرده به این بینجامد که هر مکروهی را می توان برای ترویج مضامین دینی حتی در مسجد انجام داد.

 

این نماینده مجلس تصریح کرد: این رخداد نشان دهنده روند نفوذی خطرناکی است که در پیش گرفته شده است.

 

آلیا افزود: برای اینکه به صورت تدریجی تک خوانی زنان را به ذائقه جامعه تحمیل کنند دست به استفاده ابزاری از عزاداری امام حسین می زنند.

 

وی اظهار کرد: قیام امام حسین برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر و همچنین احکام اسلامی بود بنابراین نمی توان احکام اسلامی را به بهانه مراسم عزاداری امام حسین زیرپا گذاشت.

 

این نماینده مجلس تاکید کرد: متاسفانه این رخداد در هفته امر به معروف و نهی از منکر نیز اتفاق افتاده است.

 

آلیا تصریح کرد: نه در این زمینه رئیس جمهور و وزیر ارشاد باید پاسخگو باشند.

 

این نماینده مجلس اظهار کرد: متاسفانه زمانی که دیدند برخی از نمایندگان مجلس در جهت اظهار ناضایتی از این مسئله موضع گیری کرده اند، دست به یارگیری از نمایندگان زده تا با ایجاد دوقطبی به هدف خود برسند.

 

آلیا تاکید کرد: متاسفانه برخی از نمایندگان نیز این توجیهات را با خوش بینی پذیرفته اند در حالی که اسناد این رخداد آشکار است و این توجیهات بی پایه است.

 

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: ارائه مجوز اپرای عاشورایی با تکخوانی زن پیگرد قانونی دارد

 

«محمدعلی اسفنانی» در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به اقدام وزارت ارشاد در خصوص ارائه مجوز به اجرای اپرای عاشورایی و تک خوانی یک زن در آن اظهار کرد: دادن چنین مجوزهایی که با شعائر اسلامی در تضاد است و منتسب کردن آن به مباحث عبادی و اعتقادی جامعه قطعا آسیب‌زا خواهد بود.

وی ادامه داد: اجرای چنین اپرایی آن هم در ماه محرم که  هدف از قیام امام حسین (ع) اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوده است نوعی حرمت شکنی است و با هیچ توجیهی در این خصوص پذیرفتنی نیست.

 

اسفنانی تاکید کرد: اینکه گفته شود اجرای این اپرا و تک خوانی یک زن در آن مربوط به پشت صحنه بوده است، عذر بدتر از گناه است و جای تاسف دارد که پشت پرده اپراهای ما چنین خبرهایی است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: انجام فعل حرام و یا معاونت در آن و فراهم آوردن شرایط رخ دادن آن طبق قانون مجازات اسلامی قابلیت پیگرد قانونی دارد.

 

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.

بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

انتهای پیام/

واکنش ۲ نماینده مجلس به تک‌خوانی خواننده زن در اپرای عاشورا tele nt

واکنش ۲ نماینده مجلس به تک‌خوانی خواننده زن در اپرای عاشورا p 89EKCgBk8MZdE
منبع : Fars News Agency
کلمات کلیدی : طراحی سایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.