مرداد ۱۸, ۱۳۹۶

دوره آموزش بکاپ گیری از سایت وردپرس

دوره آموزش بکاپ گیری از سایت وردپرس
مرداد ۱۴, ۱۳۹۶

جلسه ۱۷: خصوصی کردن پست ها در وردپرس

جلسه 17: خصوصی کردن پست ها در وردپرس
مرداد ۱۴, ۱۳۹۶

جلسه ۱۶: ویرایش دسته جمعی نوشته ها در وردپرس

جلسه 16: ویرایش دسته جمعی نوشته ها در وردپرس
مرداد ۱۴, ۱۳۹۶

جلسه ۱۵: زمانبندی پست ها در وردپرس

جلسه 15: زمانبندی پست ها در وردپرس
مرداد ۱۴, ۱۳۹۶

جلسه ۱۴: مدیریت نظرات در وردپرس

جلسه 14: مدیریت نظرات در وردپرس
مرداد ۸, ۱۳۹۶

جلسه ۱۳: افزودن فونت فارسی به قالب وردپرس

جلسه 13: افزودن فونت فارسی به قالب وردپرس
مرداد ۸, ۱۳۹۶

جلسه ۱۲: بهترین پیوند یکتا برای وردپرس

جلسه 12: بهترین پیوند یکتا برای وردپرس
مرداد ۷, ۱۳۹۶

جلسه ۱۱: مدیریت رسانه ها در وردپرس

جلسه 11: مدیریت رسانه ها در وردپرس
مرداد ۶, ۱۳۹۶

جلسه ۱۰: مدیریت ابزارک ها در وردپرس

جلسه 10: مدیریت ابزارک ها در وردپرس