اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

دانلود KALLYAS V4.11.0 | قالب فارسی وردپرس

دانلود KALLYAS V4.11.0 | قالب فارسی وردپرس
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵

دانلود KALLYAS V4.10.5 | قالب فارسی وردپرس

دانلود KALLYAS V4.10.5 | قالب فارسی وردپرس
اسفند ۴, ۱۳۹۵

دانلود KALLYAS V4.10.3 | قالب فارسی وردپرس

دانلود KALLYAS V4.10.3 | قالب فارسی وردپرس
بهمن ۲۴, ۱۳۹۵

دانلود KALLYAS v4.10.2 | قالب فارسی وردپرس

دانلود قالب وردپرس فارسی KALLYAS v4.10.2
بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

دانلود KALLYAS V4.9 | قالب فارسی وردپرس

سلام دوستان   مژده به کاربران سایت آرا پس از تماس های فراوان شما کاربران گرامی   قالب وردپرس فارسی KALLYAS V4.9 این بار هم یکی […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۵

دانلود KALLYAS V4.8 | قالب فارسی وردپرس

سلام دوستان   مژده به کاربران سایت آرا پس از تماس های فراوان شما کاربران گرامی   قالب وردپرس فارسی KALLYAS V4.8 این بار هم یکی […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۵

دانلود KALLYAS v4.6 | قالب فارسی وردپرس

سلام دوستان   مژده به کاربران سایت آرا پس از تماس های فراوان شما کاربران گرامی   قالب وردپرس فارسی KALLYAS v4.6 این بار هم یکی […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۵

دانلود KALLYAS V4.2 | قالب فارسی وردپرس

سلام دوستان   مژده به کاربران سایت آرا پس از تماس های فراوان شما کاربران گرامی   قالب وردپرس فارسی KALLYAS V4.2 این بار هم یکی […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۵

دانلود KALLYAS v4.1.6.1 | قالب فارسی وردپرس

سلام دوستان   مژده به کاربران سایت آرا پس از تماس های فراوان شما کاربران گرامی   قالب وردپرس فارسی KALLYAS v4.1.6.1 این بار هم یکی […]