شهریور ۴, ۱۳۹۴

مسئولان گاهی یادشان می‌رود مبارزه انتخاباتی تمام شده است

مسئولان گاهی یادشان می‌رود مبارزه انتخاباتی تمام شده است سخنگوی شورای نگهبان: مسئولان گاهی یادشان می‌رود مبارزه انتخاباتی تمام شده است ابراهیمیان گفت: حمله و تخطئه […]