دی ۱۱, ۱۳۹۴

قوانین توییتر در مورد آزار کاربران و سواستفاده مشخص شد

قوانین توییتر در مورد آزار کاربران و سواستفاده مشخص شد به دنبال انتقاد از توئیتر به علت ناتوانی در حذف حساب‌های داعش و افزایش سؤاستفاده از […]