آذر ۱۸, ۱۳۹۴

شناسایی آسیب‌پذیری zero-day در کروم

شناسایی آسیب‌پذیری zero-day در کروم یک محقق چینی کد سوءاستفاده‌ای را طراحی کرد که می‌تواند به مهاجمان اجازه دهد تا کنترل دستگاه کاربران اندروید را از […]