دی ۶, ۱۳۹۴

آفت جامعه در مواجهه با تکنولوژی چیست؟

آفت جامعه در مواجهه با تکنولوژی چیست؟ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: جامعه ما همواره در مقابل پدیده‌های نوظهور مقاومت و مقابله داشته […]