دی ۲, ۱۳۹۴

توضیحات همراه اول درباره سلامت آنتن‌های مخابراتی تهران

توضیحات همراه اول درباره سلامت آنتن‌های مخابراتی تهران سیدحسن سیدموسوی مشاور مدیرعامل همراه اول پس از نطق پیش از دستور آباد در تریبون شورای شهر حاضر […]