دی ۶, ۱۳۹۴

زیباترین احساس تقدیم به ماموران شهرداری که وسطِ آلودگی هوا، در اول صف خدمت ایستاده‌اند

زیباترین احساس تقدیم به ماموران شهرداری که وسطِ آلودگی هوا، در اول صف خدمت ایستاده‌اند ۹۴/۱۰/۰۶ – ۱۵:۳۷ شماره: ۱۳۹۴۱۰۰۶۰۰۱۱۷۰ http://fna.ir/26I6KD کپی آدرس مورد نظر کپی […]