دی ۱۵, ۱۳۹۴

سرشماره جدید ۰۹۴ به تلفن‌ثابت و همراه اختصاص یافت

سرشماره جدید ۰۹۴ به تلفن‌ثابت و همراه اختصاص یافت به گزارش ایتنا از فارس، محمدعلی یوسفی‌زاده از تخصیص سرشماره‌ جدید ۰۹۴ برای شماره‌های ثابت به اپراتورهای […]
آذر ۱۸, ۱۳۹۴

۷۰ درصد ترافیک اینترنت آمریکا به صوت و ویدئو اختصاص دارد

۷۰ درصد ترافیک اینترنت آمریکا به صوت و ویدئو اختصاص دارد استفاده چندرسانه‌ای از اینترنت در بسیاری از کشورهای جهان رو به افزایش است و بررسی‌های […]