دی ۱۲, ۱۳۹۴

وزارت ارتباطات: اختلالات امروز تلگرام از ما نیست

وزارت ارتباطات: اختلالات امروز تلگرام از ما نیست مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات دلیل اختلال امروز تلگرام را مربوط به داخل کشور ندانست و گفت: وزارت […]