دی ۱۳, ۱۳۹۴

تشدید اختلال‌ اینترنت در هفته‌های اخیر

تشدید اختلال‌ اینترنت در هفته‌های اخیر در حالی که اختلال‌های اخیر اینترنت برای کاربران مشهود است شرکت زیرساخت، شرکت‌های مخابرات استانی و شرکت‌های اینترنتی هیچ‌یک مسئولیت […]