آذر ۷, ۱۳۹۴

درخواست اروپاییها برای حذف یک میلیون و ۲۳ هزار آدرس از نتایج جستجوی گوگل

درخواست اروپاییها برای حذف یک میلیون و ۲۳ هزار آدرس از نتایج جستجوی گوگل گوگل از دریافت بیش از ۳۴۷ هزار درخواست از سوی کاربران اروپایی […]