آبان ۱۰, ۱۳۹۴

اسامی اولین شرکت‌های دریافت کننده پروانه‌‌ FCP

اسامی اولین شرکت‌های دریافت کننده پروانه‌‌ FCP پروانه‌های جدید ارتباطات ثابت (FCP) با هدف تجمیع بیش از هزار پروانه موجود در حوزه ارتباطات ثابت قرار است […]