آذر ۳, ۱۳۹۴

نبرد پنهان حامیان مرموز استارت‌آپ‌ها در ایران

نبرد پنهان حامیان مرموز استارت‌آپ‌ها در ایران دانیال رمضانی – حمایت از استا‌رت‌آپ‌ها در ایران موضوعی است که مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. برخی […]