آبان ۲۱, ۱۳۹۴

تعامل مخابرات با زیرساخت برای رفع مشکل فروش اینترنت در ۶ استان

تعامل مخابرات با زیرساخت برای رفع مشکل فروش اینترنت در ۶ استان معاون شرکت مخابرات ایران از تعامل با شرکت ارتباطات زیرساخت برای رفع توقف فروش […]