آبان ۷, ۱۳۹۴

گزارشی از “اسیدپاشی” در نظام صنفی!

گزارشی از “اسیدپاشی” در نظام صنفی! اخیرا طرح یک موضوع در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، باعث ایجاد نوعی جنجال شده و به رسانه‌ها نیز راه […]