آبان ۱۷, ۱۳۹۴

سه چهارم برنامه‌های اندروید، آدرس‌های ایمیل را به اشتراک می‌گذارند

سه چهارم برنامه‌های اندروید، آدرس‌های ایمیل را به اشتراک می‌گذارند محققان دانشگاهی دریافتند که سه چهارم برنامه‌های اندروید، آدرس‌های ایمیل را به اشتراک می‌گذارند.به گزارش ایتنا […]