دی ۱۰, ۱۳۹۴

شورای عالی فضایی در اغما

شورای عالی فضایی در اغما با گذشت یک سال از حکم رئیس‌جمهور برای سپردن اختیار اداره جلسات شورای عالی فضایی به سورنا ستاری، همچنان برگزاری این […]