آبان ۲۸, ۱۳۹۴

آنها که برای منتجب نیا سوت و کف زدند پشت سرش نماز نخواندند!/ اقامه نماز جماعت به امامت منتجب‌نیا با حضور جوانان ارزشی

آنها که برای منتجب نیا سوت و کف زدند پشت سرش نماز نخواندند!/ اقامه نماز جماعت به امامت منتجب‌نیا با حضور جوانان ارزشی حاشیه‌نگاری از حضور […]