آبان ۱۸, ۱۳۹۴

امای بزرگ بر سر راه دارندگان پروانه FCP

امای بزرگ بر سر راه دارندگان پروانه FCP هفته گذشته طی مراسمی در وزارت ارتباطات و با حضور مسوولان این وزارتخانه، مجوز اپراتور ارتباطات ثابت (FCP) […]