آبان ۱۹, ۱۳۹۴

آیفون ۷: مشخصات، امکانات، بها و زمان انتشار

آیفون ۷: مشخصات، امکانات، بها و زمان انتشار هرچند هنوز بیش از یکسال تا زمان انتشار نهایی آیفون ۷ باقی مانده است، اما اطلاعات و شایعاتی […]