آبان ۳, ۱۳۹۴

هیچ وقت خاطرخواه هیچ دولتی نبوده‌ام/ منطق انتقاداتم قانون اساسی، اسلام،‌ علم و تجربه است

هیچ وقت خاطرخواه هیچ دولتی نبوده‌ام/ منطق انتقاداتم قانون اساسی، اسلام،‌ علم و تجربه است احمد توکلی: هیچ وقت خاطرخواه هیچ دولتی نبوده‌ام/ منطق انتقاداتم قانون […]