آذر ۱۹, ۱۳۹۴

انحصار و نرخ‌ نجومی اینترنت نمایشگاه

انحصار و نرخ‌ نجومی اینترنت نمایشگاه ارائه خدمات پهنای‌باند اینترنت به شکل انحصاری در شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، قیمت ارائه اینترنت به شرکت‌های حاضر در […]
آذر ۴, ۱۳۹۴

بازار موبایل ایران در انحصار گوشی‌های قاچاق

بازار موبایل ایران در انحصار گوشی‌های قاچاق مطالعات انجام شده در بازار موبایل ایران نشان می دهد ۸۵ درصد این بازار از تلفن همراه قاچاق اشباع […]
آبان ۴, ۱۳۹۴

توافق بر سر شکست انحصار مدیریت اینترنت در جهان

توافق بر سر شکست انحصار مدیریت اینترنت در جهان اینترنت اشیا، مدیریت داده‌های عظیم، نسل پنجم موبایل و شهر هوشمند از جمله موضوعات مهم مطرح‌شده در […]