آذر ۹, ۱۳۹۴

ایجاد ۲ مرکز توزیع محتوا درکشور

ایجاد ۲ مرکز توزیع محتوا درکشور معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران یکی از اهداف شبکه ملی اطلاعات را محلی کردن ترافیک محتوای اینترنتی عنوان کرد و […]