آذر ۷, ۱۳۹۴

نمره امنیتی اپلیکیشن‌های چت

نمره امنیتی اپلیکیشن‌های چت استفاده از ابزارهای ارتباطی ناامن کاری اشتباه است. با این حال هر روز این اشتباه توسط کاربران زیادی صورت می‌گیرد بدون اینکه […]