آذر ۲۶, ۱۳۹۴

ایمیل‌های یک‌بار مصرف و چند ترفند کوچک

ایمیل‌های یک‌بار مصرف و چند ترفند کوچک اگر به هر دلیل، گاهی به ارائه آدرس ایمیل اصلی خود تمایلی ندارید می‌توانید با استفاده از ایمیل‌های یک‌بار […]
آذر ۲۵, ۱۳۹۴

ایمیل‌های یک‌بار مصرف و چند ترفند کوچک

ایمیل‌های یک‌بار مصرف و چند ترفند کوچک اگر به هر دلیل، گاهی به ارائه آدرس ایمیل اصلی خود تمایلی ندارید می‌توانید با استفاده از ایمیل‌های یک‌بار […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۴

اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در ایمیل‌های محرمانه هیلاری کلینتون

اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در ایمیل‌های محرمانه هیلاری کلینتون به‌زودی بخش جدیدی از ایمیل‌های کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون در سطح عمومی منتشر خواهد شد که به […]
آذر ۳, ۱۳۹۴

ایمیل‌های کاربران در آمریکا همچنان کنترل می‌شود

ایمیل‌های کاربران در آمریکا همچنان کنترل می‌شود به نظر می‌رسد که حتی اعلام رسمی تعطیلی پروژه شنود سازمان امنیت ملی آمریکا نیز کارساز نبوده است و […]