دی ۵, ۱۳۹۴

Edge مایکروسافت خودکار بدافزارها را شناسایی می‌کند

Edge مایکروسافت خودکار بدافزارها را شناسایی می‌کند بدافزارها از جمله ابزارهای کاربردی برای هکرها محسوب می‌شوند تا به مرورگرهای اینترنتی حمله کنند. ولی مایکروسافت در نظر […]