دی ۲۶, ۱۳۹۴

این تبلیغات زشت و بد ترکیب تلگرامی چه می گویند؟!

این تبلیغات زشت و بد ترکیب تلگرامی چه می گویند؟! به هر حال ما هم باید به‌روز شویم یا به قول انگلیسی زبان‌ها «آپدیت» باشیم. اگر […]