شهریور ۲۸, ۱۳۹۴

برجام نه به بار است و نه به دار/ نمایندگان تعطیلات را رها کنند و به برجام برسند

برجام نه به بار است و نه به دار/ نمایندگان تعطیلات را رها کنند و به برجام برسند گروه فضای مجازی / حوزه سایر حوزه ها […]