دی ۱۳, ۱۳۹۴

ضوابط ارائه خدمات شبکه توزیع محتوا تدوین می‌شود

ضوابط ارائه خدمات شبکه توزیع محتوا تدوین می‌شود معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تدوین ضوابط و مقرات ارائه خدمات شبکه توزیع محتوا (CDN) […]
آبان ۱۸, ۱۳۹۴

پیوست فرهنگی برای شبکه ملی اطلاعات تدوین می‌شود

پیوست فرهنگی برای شبکه ملی اطلاعات تدوین می‌شود پیوست‌های فناوری، فرهنگی، آموزشی و زیست محیطی برای شبکه ملی اطلاعات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران تدوین می‌شود.به […]