آذر ۳۰, ۱۳۹۴

مایکروسافت از پیشرفت فناوری ترجمه آنی مکالمات خبر داد

مایکروسافت از پیشرفت فناوری ترجمه آنی مکالمات خبر داد یکی از مشکلات همیشگی مسافران در کشورهای خارجی گفتگو با مردمی است که به زبان دیگری سخن […]