آبان ۴, ۱۳۹۴

توافق بر سر شکست انحصار مدیریت اینترنت در جهان

توافق بر سر شکست انحصار مدیریت اینترنت در جهان اینترنت اشیا، مدیریت داده‌های عظیم، نسل پنجم موبایل و شهر هوشمند از جمله موضوعات مهم مطرح‌شده در […]