آبان ۵, ۱۳۹۴

آخرین وضعیت اپراتور سوم تلفن‌همراه در تکالیف پروانه

آخرین وضعیت اپراتور سوم تلفن‌همراه در تکالیف پروانه مدیرعامل اپراتور سوم تلفن‌همراه گفت: پوشش شهری و جمعیتی رایتل فراتر از تعهدات محقق شده است.به گزارش ایتنا […]