دی ۷, ۱۳۹۴

تعیین تکلیف تلگرام در جلسه فردا

تعیین تکلیف تلگرام در جلسه فردا یک عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه از برگزاری جلسه این کارگروه برای تصمیم‌گیری درباره‌ تلگرام خبر داد.به گزارش ایتنا از […]