آبان ۹, ۱۳۹۴

زیراکس مرکز خدمات سازمانی خود را جدا می‌کند

زیراکس مرکز خدمات سازمانی خود را جدا می‌کند شرکت زیراکس اعلام کرد سیاست‌ها و استراتژی‌های خود برای ارائه خدمات سازمانی را بازنگری می‌کند تا بتواند بازده […]