دی ۷, ۱۳۹۴

تعیین تکلیف تلگرام در جلسه فردا

تعیین تکلیف تلگرام در جلسه فردا یک عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه از برگزاری جلسه این کارگروه برای تصمیم‌گیری درباره‌ تلگرام خبر داد.به گزارش ایتنا از […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۴

کارگروه فیلترینگ فردا با موضوع تلگرام تشکیل جلسه می‌‌دهد

کارگروه فیلترینگ فردا با موضوع تلگرام تشکیل جلسه می‌‌دهد عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از برگزاری جلسه امروز کارگروه فیلترینگ با موضوع پیام‌رسان تلگرام و […]