دی ۲۰, ۱۳۹۴

مالک تلگرام چگونه پول‌های خود را خرج می‌کند؟

مالک تلگرام چگونه پول‌های خود را خرج می‌کند؟ مالک تلگرام جهان‌گردی است که معتقد است نباید خود را به جایی وابسته کنیم.اغلب از او با نام […]