آبان ۱۹, ۱۳۹۴

حکم «امیر خوراکیان» برای مرکز ملی فضای مجازی صادر شد

حکم «امیر خوراکیان» برای مرکز ملی فضای مجازی صادر شد طی حکمی از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور، امیر خوراکیان معاون محتوای مرکز ملی […]