آبان ۲۳, ۱۳۹۴

حمایت وزیر دادگستری از نقش مثبت شبکه‌های اجتماعی

حمایت وزیر دادگستری از نقش مثبت شبکه‌های اجتماعی وزیر دادگستری بر نقش مثبت شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده و گفت کاربران با رعایت حریم‌های تعریف شده می‌توانند […]