آذر ۱۵, ۱۳۹۴

افزوده شدن دستورپذیری صوتی به محصولات آمازون

افزوده شدن دستورپذیری صوتی به محصولات آمازون شرکت آمازون در برنامه‌های خود به ارائه سیستم‌های اتوماسیون خانگی تجهیزات ارائه شده توسط این شرکت به سیستم ارائه […]