آذر ۲۹, ۱۳۹۴

حاکمیت جهانی اینترنت باید دموکراتیک، شفاف و حامی دولت‌ها باشد

حاکمیت جهانی اینترنت باید دموکراتیک، شفاف و حامی دولت‌ها باشد وزیر ارتباطات در دومین نشست جهانی اینترنت گفت:‌ سیستم حاکمیت جهانی اینترنت باید دموکراتیک، شفاف و […]