آذر ۳, ۱۳۹۴

مدیرعامل سرآوا: امروز شاهد فروپاشی شرکت تهاجمی “راکت اینترنت” هستیم

مدیرعامل سرآوا: امروز شاهد فروپاشی شرکت تهاجمی “راکت اینترنت” هستیم مدیران آواتک و سرآوا با ارسال متنی به رسانه‌ها مدعی شدند که فعالیت آنها یاعث جلوگیری […]