دی ۲, ۱۳۹۴

جزئیات بومی‌سازی فناوری رایانش ابری

جزئیات بومی‌سازی فناوری رایانش ابری به گزارش ایتنا از مهر،مجید محمدزاده با اشاره به حرکت کشورهای پیشرفته برای بهره‌گیری از فناوری رایانش ابری از ۳ سال […]