دی ۱۵, ۱۳۹۴

فناوری‌ها آب رفتند

فناوری‌ها آب رفتند نمایشگاه امسال تجهیزات الکترونیک مصرفی (CES) در حالی در لاس وگاس آغاز به کار می‌کند که یک تفاوت مهم با دوره‌های قبل آن […]