آبان ۱۸, ۱۳۹۴

قیمت سرشماره‌های ۴ و ۵ رقمی تلفن تغییر کرد

قیمت سرشماره‌های ۴ و ۵ رقمی تلفن تغییر کرد به گزارش ایتنا از مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه ۲۲۲ خود، تعرفه واگذاری سرشماره‌های ۴ […]