دی ۱۷, ۱۳۹۴

اولین روتر تی‌پی‌لینک با پشتیبانی از استاندارد وای‌فای ۸۰۲٫۱۱ad

اولین روتر تی‌پی‌لینک با پشتیبانی از استاندارد وای‌فای ۸۰۲٫۱۱ad تنها دو روز پس معرفی استاندارد وای‌فای ۸۰۲٫۱۱ad توسط سازمان وای‌فای آلیانس، شرکت تی‌پی‌لینک در روند جریان […]