دی ۲۷, ۱۳۹۴

رومینگ ملی متوقف شد

رومینگ ملی متوقف شد با گذشت بیش از یک سال و نیم از اجرای طرح رومینگ ملی (رومینگ بین اپراتورهای موبایل کشور)، ظاهرا جلوی اجرای این […]