آذر ۱۷, ۱۳۹۴

مهمترین رویدادهای سال ۲۰۱۵ از نگاه توییتر

مهمترین رویدادهای سال ۲۰۱۵ از نگاه توییتر همانند هر سال، سال ۲۰۱۵ نیز که اکنون رو به پایان است، دربردارنده اتفاقات بزرگ خوب و بد در […]